Om PRS

Presisjonsrifleskyting, forkortet PRS, er en relativt ny skytegren i Norge, men det inneholder elementer fra flere eksisterer skyteprogram som DFS, NBSF og DSSN. Enkelt forklart er det en blanding av flere spennende og utfordrende typer rifleskyting kombinert i én gren.

Typiske elementer ved PRS-skyting:

  • Holdene er lange, typisk fra 200 meter og ut til det som er praktisk for arrangøren. Som regel til 6-800 meter (som i NBSF og DFS).
  • Målene er som regel av stål, for å få øyeblikkelig tilbakemelding på bom/treff (som i DSSN)
  • Scoring baserer seg på treff/bom (som i DFS)
  • Stevnene har tidspress og fordrer bruk av utfordrende skytestillinger (som i DSSN og DFS)
  • Bevegelse/stillingsskifte må påregnes (som i DFS og DSSN)
  • Høy morofaktor!

Sindre Nyland, en av våre beste PRS-skyttere, demonstrerer i denne videoen de grunnleggende elementene ved PRS-skyting – både med tanke på rifle med utstyr og selve skytingen.

Sindre er også børsemaker hos Jakt & Friluft AS, en av sponsorene til PRS Norge.