PRS-VM 2024 – informasjon om uttak

Styret har vurdert ulike modeller for hvordan vi skal gjennomføre uttak til PRS-VM 2024 i Sør-Afrika, og landet på samme modell som ble brukt for uttak til 2022.

Følgende kriterium vil legges til grunn for de som får tilbud om plass i Norges tropp for PRS-VM 2024:

  • Den enkelte skytters resultat i 2023-serien frem til finalen. Det vil si at resultatet i finalen ikke er med i grunnlaget for uttak.

Målet er at vi skal fylle alle plassene vi blir tilbudt fra IPRF. Derfor vil styret forbeholde seg retten til å gjøre den endelige beslutningen om hvem som får tilbud om plass for å sikre at vi når dette målet.

Hvilke klasser det vil skytes i 2024 er ikke avklart per nå, men vi forventer ikke store endringer i fht. 2022. Skyttere med best plassering på resultatlisten vil få velge klasse først.

Det vil også bli gitt tilbud om flere reserveplasser enn ved uttaket i 2022, slik at vi ikke kommer i en situasjon der vi ikke klarer å fylle alle plassene vi disponerer. Fristen for å takke ja til en plass vil koordineres med påmeldingsfristen fra IPRF, og vi legger opp til at vi skal ha et godt buffer, dvs. fristen for å takke ja til plass i den Norske troppen vil være tidligere enn påmeldingsfristen til IPRF.

Nytt for dette uttaket er at vi vil kreve et depositum for deltakeravgiften, som må betales før plass bekreftes, og som ikke refunderes dersom man trekker seg etter at fristen har gått ut med mindre særlige grunner tilsier det (sykdom ol.).

Styret vil også jobbe for at det det skal være med et støtteapparat, som skal bistå skytterne med praktiske oppgaver og sørge for at skytterne kan fokusere på det sportslige, og i mindre grad måtte være støtteapparat for hverandre.
Det må forventes at PRS Norge må dekke reise og opphold for støtteapparatet, slik at dette vil inkluderes i deltakeravgiften (for skytterne).

Kahles DLR 2022 finaleinformasjon

Beste norske skytter på utvalgte stevner får mulighet til å få med seg en billett til Kahles DLR-finalen i 2022.
Finalen vil finne sted 9. – 11. september 2022 i Italia, La Arcate Range i Collesalvetti. Dette er samme sted som i fjor. En flott bane med mulighet for avstander opp til 1200 meter.

Alt økonomisk for reise, opphold og skyting vil måtte dekkes av skytteren selv. Estimert kostnad for dette er et sted mellom kr. 10-15.000 (fly, overnatting, leiebil, mat etc.).

Billettene er tiltenkt norske skyttere (med norsk skytter menes nordmann, eller utlending bosatt i Norge). Siden man representerer Norge når man får en slik billett vil det ikke være mulighet for andre nasjoner å vinne disse, selv om man vinner et stevnet hvor disse deles ut. Billetten vil gå til beste norske skytter på resultatlista.

Det er fint om skyttere som ser det som mulig å kunne vinne en slik billett har gjort seg opp en menig om man kan delta på denne finalen i september. Hvis ikke vil billetten gå til neste på resultatlista.

VM-uttak 2022

Som de aller fleste har fått med seg blir det første Verdensmesterskapet i PRS skyting avholdt til sommeren.
Enn så lenge er det litt uklart mtp hvordan opplegget blir men, foreløpig plan er Ungarn 6-12 August. Vi deler info så fort vi får den, og ikke minst er spikret siden det har vært en del fram og tilbake med info.

Vi i PRS Norge styret har diskutert mye de siste månedene rundt uttaket og hvordan de plassene som er tildelt skal fordeles innen PRS Norge miljøet. Til slutt falt valget på å bruke plasseringer i 2021 serien innledende til finale, dvs poenger oppnådd i alle gjeldende PRS Stevner før Finalen 2021. Men det ble også satt et krav at skytter må ha skutt en finale siden PRS Norge startet i 2017.Med 20 stevner i seieren fra sør til nord ble vi enige om at dette var den mest rettferdige måten å utføre valget på. Det ble også vedtatt at grensa for tilbud om plass ble satt ved 20 plass i serien.

Med dette bestemt ble det sendt ut mail til de 20 beste i serien der det ble tilbudt en plass, det ble forklart grovt rundt klassene og plassene som var ledige, det ble også forklart en del annen info rundt VM som vi visste på det tidspunktet.
Etter dialog med disse 20 så ble følgende plasser fylt.

Open:
Jarnes Mydland
Rino Andersen
Nikolas Omland
Sindre Nyland
Christian Berg
Runar Jonsson
Reserve: Gøran Haugland

Mil/Leo:
Thomas Stavdal
Daniel Jacobsen
Eivind Sæther
Kristian Gundersen

Lady:
Kari Fjellestad

Limited. ( 308W/223Rem ):
Espen Slettebø
Arve Lundestad
Even Skaarer

Øvrige som fikk tilbud takket nei av forskjellige grunner så slik ser VM utvalget til PRS Norge ut per i dag.

Mer info kommer etterhvert som ting blir klare for oss, både for de som reiser og andre som er ivrige og vil følge med.

Mvh Styret PRS Norge

PRS-finale 2021

Sørlandsgjengen har fått oppdraget å arrangere årets PRS-finale for 2021-sesongen.
Datoene er satt til 13. og 14. november, sted er Mykland skytebane.
Vi satser på 6 stasjoner med totalt 48 plasser.

Det blir skutt 12 stager lørdag og 6 stager søndag, antall skudd ikke bestemt ennå.
Vi har fått lov av nabogrunneiere for å sette opp mål over grensa og med det blir lengste hold ca 600m, den avstanden blir på 2 til 4 av de 6 stasjonene.

Vi har allerede laget en del nye props og øvelser for formålet så dette blir helt rått 🤩MD blir Runar Jonsson men det er en hel gjeng som står bak denne Finalen. Ingen av oss skyter stevnet tellende.
Vi satser på at både servering av lunsj på lørdagen pluss overnatting på klubbhus eller telt/campingvogn inkludert i påmelding.

Vi setter opp middagsbuffet på lørdagen for de som ønsker men den kommer til å koste litt ekstra.

Påmeldingsdato kommer i august.

Stay tuned🤘🏻

Konkurranse – ny logo

PRS Norge trenger et nytt og mer proft logo for bedre å kunne fronte seg utover mot resten av verden og sponsorer. Vi tenker at det kanskje sitter en datakyndig og kreativ person i vores medlemsskare. Vi har tro på at en PRS skytter har en bedre sjanse for å lage en kul PRS logo. Så derfor utlodder vi et stk gratis påmeldingsgebyr til valgfri match i 2021 sesongen hvis du klarer å lage vores nye logo. Frist for innsending 1. januar 2021.

Logo i vektorgrafikk sendes til:

post@prsnorge.no

De som velger å delta i konkurransen samtykker til at PRS Norge kan bruke logoen som de vil.

Vinner / vinnere vil bli annonser på PRS Norge sin webside i løpet av januar 2021