Bli medlem

Skyttere som ønsker å delta i serien må være medlemmer i PRS Norge.
Man må være norsk statsborger eller bosatt i Norge for å kunne bli medlem.

Som medlem i PRS Norge vil man være dekket av en forsikring, dersom uhellet skulle være ute.

Gnist
PRS Norge benytter app-en Gnist for å dele relevant informasjon som styremøtereferat og andre dokumenter til sine medlemmer.

Kontingenten for 2022 er satt til kr. 400,-.
Trykk her for innmeldingsskjema