Om PRS

PRS er en relativt ny og ukjent skytegren i Norge, men det inneholder flere elementer som allerede eksisterer i bl.a DFS, NBSF og DSSN. Kort og godt er det en miks av mange spennende og utfordrende typer rifleskyting kombinert i én.

For å beskrive PRS skyting:

– Holdene er lange, fra 200 meter og ut til det som er praktisk for arrangøren. Som regel til 6-800 meter (som i NBSF og DFS).
– Målene er som regel av stål for å få øyeblikkelig tilbakemelding på bom/treff (som i DSSN).
– Scoring baserer seg på treff/bom (som i DFS).
– Stevnene har tidspress og fordrer bruk av utfordrende skytestillinger (som i DSSN og DFS)
– Bevegelse/stillingsskifte må påregnes (som i DFS og DSSN).
– Høy morofaktor!