Terminliste 2019

Foreløpig oversikt over stevner for 2019 sesongen

16. feb. — Ulfhednar Winter Bolt (UWB)
17. feb. — Sunday Match
Medo i mai — ARC2019
31.mai – Røyseland Ranch
20. juli — Sommersmellen
August — LA Steel Fall 2019
01. sep — Abusdal

Gjennomførte stevner