Bli medlem

Skyttere som ønsker å delta i serien må være medlemmer i PRS Norge.
Man må være norsk statsborger eller bosatt i Norge for å kunne bli medlem.

Medlemskap for 2022 sesongen, kan allerede nå tegnes. Selv om medlemskapet i utgangspunktet gjelder fra 1.1-2022 tom 31.12-2022.

Som medlem i PRS Norge vil man være dekket av en forsikring, dersom uhellet skulle være ute. Mer info og vilkår for denne forsikringen kommer snart.

Gnist
Relevant info som styremøtereferat og andre dokumenter vil fortløpende bli tilgjengeliggjort i denne appen for medlemmer.

Kontingenten for 2022 er satt til 400 kroner
Trykk her for innmeldingsskjema