Kahles DLR 2022 finale informasjon

Beste norske skytter av utvalgte stevner får mulighet til å få med seg en billett til Kahles DLR finalen i 2022.
Denne vil finne sted 9. – 11. september 2022 i Italia, La Arcate Range i Collesalvetti. Dette er samme sted som i fjor. En flott bane med mulighet for avstander opp til 1200 meter.

Alt økonomisk for reise, opphold og skyting vil måtte dekkes av skytteren selv, og man må nok måtte regne med å bruke et sted mellom 10-15.ooo kr (Fly, overnatting, leiebil, mat etc.)

Disse billettene er tiltenkt norske skyttere (med norsk skytter menes nordmann, eller utlending bosatt i Norge). Siden man representerer Norge når man får en slik billett vil det ikke være mulighet for andre nasjoner å vinne disse, selv om man vinner et stevnet hvor disse deles ut. Billetten vil gå til beste norske skytter på resultatlista.

Det er fint om skyttere som ser det som mulig å kunne vinne en slik billett har gjort seg opp en menig om man kan delta på denne finalen i september. Hvis ikke vil billetten gå til neste på resultatlista.